Sedam osoba rade ovde na ŠAF-u. Šaf tim: Jasmina Stojanović (Direktor), Miroslav Đerić (Producent audio video izdanja), Snežana Trajković  (Urednik programa), Nela Ćurčija (Grafički urednik), Gorica Antić (Administrativni pomoćnik), Slavoljub Simonović (Tehničar audio video i tona) i Seta Veličković Cvetković (Organizator kulturnih aktivnosti). Mi svi smo stalno zaposleni u ovoj školi, ali prilikom organizacije neke manifestacije sa više učesnika potrebna nam je pomoć. 

Internacionalne radionice ili neki drugi projekti čija je organizacija komplikovanija, su naša šansa da se okupimo ponovo. U pitanju su prijateljstva koja traju od 1987 pa je samim tim veoma lako da funkcionišemo kao tim. Mnogo puta do sada smo se pokazali kao uspešan operativni tim.

 


Sada, mi se trudimo da pomognemo nekim novim klincima da pronađu sebe, kvalitetne prijatelje kakve mi imamo, jer sve u svemu to je ono što je najvažnije.