Zatni puz – Golden snail 2023. – Nagrade – Awards

Komentari su isključeni na Zatni puz – Golden snail 2023. – Nagrade – Awards 14

Награде за филмове у категорији од 15 до 19 година

– Посебно признање за маштовит приступ причи: „Од станице до станице“, Wild Kids (Израел)

– Посебно признање за иновативно приповедање: „Босилеградске приче“, МАНИМЕ (Србија)

– Посебно признање за визуелни дизајн: „Новогодишњи херој“, Anim Com (Грузија)

– Трећа награда: „Границе“, Лазар Бачкоња (Србија)

– Друга награда: „Амерички сан“, Renee Shi (САД)

– Прва награда: „Сад ће трчати вучице“, Verity Drew Firth (УК)

Награде за филмове у категорији до 15 година

– Посебно признање за дизајн ликова: „Звезде на Земљи“, Dobranich Film (Украјина)

– Посебно признање за промоцију добрих вриједности кроз чисто приповиједање: „Различитост спашава“, ФКВК Запрешић (Хрватска)

– Посебно признање за оригиналну употребу филмског језика: „Чаробна оловка“, Clia Anilupa (Португал)

– Посебно признање за хумор: „Шољице“, ШАФ Врање (Србија)

– Посебно признање за одличан приступ режији и приповедању: „Одлучујућа битка“, Школа цртаног филма „Дубрава“ (Хрватска)

– Трећа награда: „Прича о три главе“, Наталија Воротникова (Русија)

– Друга награда: „Живот, циклус…“, ШАФ Врање (Србија)

– Прва награда: „Нема мира“, ФКВК Запрешић (Хрватска)

– Награда Никола Мајдак за померање граница техника анимације: Wild Kids (Израел)

– Гран При: „Тукан“, Rekker Animation Studio (Белгија)

 

Awards for films in the category from 15 to 19 years

– Special mention for immaginitive approach to story: „Station To Station“, Wild Kids (Israel)

Special mention for innovative storytelling: „Bosilegrad stories“, MANIME (Serbia)

Special mention for visual design: „New Year’s Hero“, Anim Com (Georgia)

Third Prize: „Borders“, Lazar Bačkonja (Serbia)

Second Prize: „American Dream“, Renee Shi (USA)

First Prize: „Now The Wolves Will Run“, Verity Drew Firth (UK)

 

Awards for films in the category up to 15 years

Special mention for character design: „Stars on Earth“, Dobranich Film (Ukraine)

Special mention for promoting good values through clean storytelling: „Diversity rescues“, FKVK Zaprešić (Croatia)

Special mention for original usage of film language: „The Magic pencil“, Clia Anilupa (Portugal)

Special mention for humor: „Cups“, ŠAF Vranje (Serbia)

Special mention for excellent approach to direction and storytelling: „Decisive Battle“, Škola crtanog filma “Dubrava” (Croatia)

Third Prize: „The tale of three heads“, Natalia Vorotnikova (Russia)

– Second Prize: „Life, cycle…”, ŠAF Vranje (Serbia)

First Prize: „There is no peace“, FKVK Zaprešić (Croatia)

– Nikola Majdak Award for pushing the boundaries of animation techinques: Wild Kids (Israel)

Grand Prix: „Toucan“, Rekker Animation Studio (Belgium)

 

Similar articles