Godisnji bilten aktivnosti SAFa za 2014. godinu

Komentari su isključeni na Godisnji bilten aktivnosti SAFa za 2014. godinu 140

                             

 

 

 

 

 

 

                               360 stepeni

Krug je zatvoren. Idemo ispočetka, novi filmovi, nove
tehnike, nove radionice i festivali, neka nova deca,
generacije… A još uvek nam nije dosadilo. Pozitivna
energija, entuzijazam i elan nas još uvek nije napus-
tio. A radimo u sektoru kulture?! Kako to? Pa valjda
zbog toga što pravimo animirane filmove. Navikli smo
da je proces spor, pipkav, zavisi od više faktora, mno-
go je ljudi uključeno ali finalni proizvod je uvek izne-
nađujuće dobar. Možda nas zato i ne potresa mnogo
situacija u kulturi koja je loša i to baš-baš. Plate su
smanjene a programske aktivnosti su ograničene mi-
nimalnim finansijskim sredstvima. Svaka naredna go-
dina je teža i neizvesnija od predhodne. Neko će reći
da je uvek bilo teško ali ovako nije bilo nikad. Nije
bilo lako ali teško svakako nije bilo. Produkcija je od-
lična ove godine, 20 filmova u različitim tehnikama.
Broj polaznika (65) je svakako zadovoljavajući. ŠAF
odavno nije bio ovako prepun boja, malenih dečijih
glavica koje u kreativnoj atmosferi stvaraju animirane
filmove dok razgovaraju, zadirkuju se, smeju se. Raz-
mišljamo o animaciji svetla i to će svakako biti reali-
zovano početkom 2015. godine. Uradili smo probna
snimanja, izgleda fenomenalno… I putuje nam se.
Ove godine su kolege bile u Hrvatskoj i Austriji, što je
svima nama napunilo baterije i motivisalo nas da po-
jačamo tempo. Njihov zaključak je da je ŠAF po svet-
skim merilima ustanova koja uživa poštovanje, dobar
renome koji proizilazi ne samo zbog višegodišnjeg bi-
tisanja na javnoj kulturnoj sceni, već i zbog činjenice
da kolektiv napreduje, menja se i prilagođava. Umet-
nost je produktivnija u teškim vremenima. Ima više
ideja i mehanizama koji pokreću na delovanje… Zbog
toga se sektor kulture ne buni i ne štrajkuje. Ali prizna-
jem, nadam se da nas u budućnosti čekaju neke re-
laksiranije godine. Da putujemo i mi i deca sa ŠAF-a,
da budžet „Puža“ bude dvostruko veći, da ne crtamo
dvostrano na A-4 formatima, da ukinemo papire za
vežbu… Neću da bedačim. Završiću svoju uvodnu reč
sa lepim željama svim čitaocima „Godišnjaka“ da uži-
vaju u 2015. godini pa kakva god da je. U jedno sam
sigurna mi na ŠAF-u nećemo dozvoliti da nas bilo šta
dezavuiše, demotiviše ili skrene s puta. Osmeh na
lice. Idemo dalje…

 

Snežana Trajković
direktor JU ŠAF

Similar articles